page loader

Ski škola – oblici nastave

Individualna nastava

Ski škola Kopaonik – individualna nastava

Grupna nastava

Ski škola Kopaonik – grupna nastava

Individualna nastava

Podrazumeva rad ski instruktora sa 1 do 3 osobe. U individualnoj nastavi ski instruktor je u prilici da svakom pojedincu pristupi na poseban način u skladu sa njegovim trenutnim znanjem i sposobnostima.
Takođe, polaznici imaju mogućnost da broj i termine nastavnih sati u dogovoru sa ski instruktorom prilagode svojim potrebama i željama.

Trka zadovoljstva

Petkom u 11 časova Škola skijanja Snow Stars Team organizuje trku za polaznike škole. Staza na kojoj se trka odvija je po nagibu i rasporedu kapija prilagođena mogućnostima takmičara.

Dodela diploma

Završetak obuke simbolično se obeležava svečanom dodelom diploma koja se organizuje petkom u 19 časova. Tom prilikom ski instruktori uručuju učenicima sa kojima su se družili tokom nedelje diplome na kojima je pored imena i prezimena učenika upisan i nivo usvojenog skijaškog znanja.

Grupna nastava

Iz razloga poboljšanja kvaliteta nastave i povećanja dinamike rada, Ski škola Snow Stars Team je u svoju ponudu uvrstila grupnu nastavu u malim grupama koje broje 4 do 8 polaznika.
Karakteristike ovog oblika nastave su pozitivna atmosfera, socijalizacija i razvijanje osećanja pripadanja kolektivu. Nastava predviđa 5 dana po 2 sata, a počinje nedeljom i ponedeljkom. Grupe se formiraju prema uzrastu i skijaškom znanju.

Trka zadovoljstva

Petkom u 11 časova Škola skijanja Snow Stars Team organizuje trku za polaznike škole. Staza na kojoj se trka odvija je po nagibu i rasporedu kapija prilagođena mogućnostima takmičara.

Dodela diploma

Završetak obuke simbolično se obeležava svečanom dodelom diploma koja se organizuje petkom u 19 časova. Tom prilikom ski instruktori uručuju učenicima sa kojima su se družili tokom nedelje diplome na kojima je pored imena i prezimena učenika upisan i nivo usvojenog skijaškog znanja.

Snimanje i projekcija

Svi polaznici se snimaju na početku i pred kraj obuke. Na organizovanoj video projekciji uz komentar i sugestije svojih ski instruktora moći će da steknu uvid u nivo svog skijaškog znanja što će im pomoći da koriguju greške u tehnici i brže napreduju.